بخاری صنعتی | بخاری صنعتی گرماتاب | گرماتاب

بخاری صنعتی

سامانه های گرمایش تابشی لوله ای که در ایران با عنوان بخاری صنعتی گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یکی از مناسب ترین و کم هزینه ترین انواع بخاری صنعتی جهت گرمایش کلیه ی فضاهای با ارتفاع بالای ۳ متر نظیر انواع سالن های بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداری ها، گلخانه ها، ایستگاه های مترو، تعمیرگاه های خودرو، آشیانه های هواپیما، فضاهای ورزشی، فضاهای نمایشگاهی و همچنین انواع فضاهای بدون حصار نظیر باراندازها، مصلی ها و پارکینگ های خودرو و … شناخته میشوند.

بخاری صنعتی

تکامل گرماتاب

پس از دهه ی ۷۰ میلادی، به سبب ویژگیهای در خور توجه گرماتاب در تأمین گرمایش فضاهای بزرگ، استفاده از این محصول گسترش یافته و ساختار گرماتاب ها به ویژه از جهت پیکربندی، توسعه و تنوع بیشتری یافته است. در نگاه کلی گرماتاب از مشعل، لوله ی آتشخوار، منعکس کننده و یک فن مکنده تشکیل شده است که مخلوط گاز مایع یا شهری و هوا با نسبت مناسب )به صورت احتراق کامل( توسط مشعل در داخل یک لوله سوزانده میشود و o 300 بالا میرود، انرژی تابشی لوله به کمک یک منعکس کننده به دمای لوله به طور متوسط تا C سمت پایین هدایت میشود و گرمایش لازم را تأمین می نماید؛ فن مکنده نیز مکش لازم را درون لوله جهت حرکت محصولات احتراق به سمت انتهای لوله فراهم می نماید. امروزه پیکربندی های مختلفی برای بخاری صنعتی گرماتاب با توجه به نوع بنا طراحی و اجرا میشود که تعداد مشعل ها، نحوه ی قرارگیری لوله ها و محل فن مکنده بر مبنای نوع بنا و گرمایش مورد نظر برای بخشهای مختلف آن، انتخاب و طراحی میشوند. به طور کلی پیکربندی هایی را که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند در سه نوع ۲ میتوان طبقه بندی نمود.

بخاری صنعتی گرماتاب

بخاری صنعتی گرماتاب

مدلهای ساده تنها دارای یک مشعل و یک فن دمنده می باشند که در آنها لوله ی آتشخوار میتواند به صورت خطی، خطی متقابل و U شکل باشد. مدل خطی ساده و U شکل نسبت به سایر مدلهای این دستگاهها رایج تر می باشند. این بخاری صنعتی های گرماتاب به صورت مستقل از یکدیگر در سالن نصب میشوند و از این رو خرابی و نقص احتمالی یک گرماتاب اثری بر عملکرد سایر گرماتاب ها نخواهد داشت. مدلهای خطی به صورت خطی متقابل شامل دو مشعل و یک فن مکنده در پیکربندی جناغی در واقع مدلهای ساده با یکدیگر ترکیب شده و انتهای لوله های آتشخوار گرماتاب ها به یکدیگر پیوسته و از طریق یک فن مکنده ی مشترک محصولات احتراق خارج میشود . پیکربندی چند مشعلی از یک یا چند لوله ی سرتاسری تشکیل شده که این لوله ها توسط تعدادی مشعل در فواصل مشخص تغذیه می شوند و از طریق یک فن مکنده محصولات احتراق از انتهای لوله خارج میشود در طراحی پیکربندی جناغی و چند مشعلی بایستی متعادل نمودن افت فشار در شاخه های مختلف نیز مدنظر قرار گیرد که بدین منظور از یک دمپر به ازای هر مشعل استفاده میشود . از مهمترین مشکلات این دو نوع پیکربندی در مقایسه با مدل ساده، وابستگی گرمایش شاخه های مختلف به یکدیگر میباشد؛ چرا که برای مثال در صورت هرگونه ایراد در فن مکنده عملکرد کل مجموعه با مشکل مواجه خواهد شد و گرمایش کل سالن دچار اخلال میگردد؛ در صورتی که در مدلهای ساده تنها گرماتاب معیوب از مدار گرمایش خارج شده و سایر گرماتاب ها بدون هیچگونه مشکلی به کار خویش ادامه میدهند.

مزایای سیستم های بخاری صنعتی ( گرماتاب ):

  • عدم نیاز به موتورخانه مرکزی و کاهش هزینه نگهداری
  • گرمایش قسمت مورد نیاز از یک سالن بزرگ
  • جلوگیری از چرخش هوا و حفظ سلامت محیط
  • نصب سریع و رایگان
  • عدم دخالت هوا برای گرمایش
  • کاهش گرادیان دمایی بین کف و سقف سالن
  • احساس مطلوب و آسایش گرمایی یکسان با دمای طراحی پایینتر
  • مستقل بودن هر سامانه
  • گرمایش سریع سالن پس از روشن کردن سیستم

 

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

 

گرماتاب